Smart Analytics
Self Service Financial Analytics

De rol van de financieel professional verandert razendsnel. Goede en betrouwbare rapportage en verslaglegging zijn nog steeds belangrijk, maar er is een nieuw aspect bijgekomen: data discovery. Het zoeken van oorzaken en verbanden in de onderliggende data die een verklaring geven voor trends en afwijkingen én die helpen voorspellen wat er gaat gebeuren. Door die oorzaken, verbanden en trends op de juiste manier te visualiseren worden ze begrijpelijk gemaakt voor de rest van je organisatie. Data analyse wordt daarmee een steeds groter onderdeel van het werk van de controller…

Om die rol goed in te vullen, is meer nodig dan de aanschaf van een analyse of visualisatie tool! In dit webinar wordt uitgelegd welke factoren cruciaal zijn om een goede data gedreven financial te worden.

Het webinar “Self Service Financial Analytics, 5 succesfacotoren” heeft inmiddels plaatsgevonden. Heb je het gemist? Kijk het hier terug.