Logisch Data Warehouse
De use cases voor datavirtualisatie I: big data & agile BI

Binnen een half uur ben je up to date!

Technologie voor datavirtualisatie maakt een snelle ontwikkeling door. Voor data-integratie toepassingen vielen we tot voor kort nog terug op traditioneel dupliceren van data. Een datavirtualisatieplatform maakt het mogelijk om gegevensbronnen te integreren en in real-time te ontsluiten zonder data te dupliceren, ongeacht de structuur, technologie of locatie. Het resultaat is een virtuele data hub die uniforme data services levert aan bedrijfsapplicaties en gebruikers zonder dat die de technische details, zoals locatie en formaat hoeven te kennen.

In dit webinar gaan we in 30 minuten in op de vier belangrijkste toepassingsgebieden van datavirtualisatie:

  1. Het bieden van snelheid en flexibiliteit aan business intelligence gebruikers (Agile BI).
  2. Snelle integratie van big data en cloud bronsystemen.
  3. Het snel ontwikkelen en verbinden van data services.
  4. Het maken van één geïntegreerd klantbeeld dat door alle bedrijfsapplicaties gebruikt kan worden.

De eerste twee punten komen uitgebreid aan bod. In het vervolg webinar van 14 september gaan we dieper in op punten 3 en 4.

Het webinar heeft inmiddels plaatsgevonden. Heb je het gemist? Kijk het hier terug.