Disclosure management

Het opleveren van het jaarverslag kan voelen als een jaarlijkse marathon. Gelukkig zijn er professionele tools beschikbaar die jouw leven een stuk makkelijker maken. Kadenza helpt je om de overstap te maken naar disclosure management.

Knippen en plakken

Veel jaarverslagen worden nog altijd met de hand in elkaar gezet. Bedrijven hebben voor hun dataopslag en consolidatie automatiseringstools, maar in de laatste fase van het rapportageproces zijn mensen aan het knippen en plakken vanuit Word en Excel. De onderdelen van het jaarverslag worden heen en weer gemaild, verschillende versies staan her en der verspreid op harde schijven. Daardoor groeit de kans op storende fouten en inconsistenties.

Daarom is disclosure management onmisbaar bij alle nieuwe rapportage-eisen en standaarden die eraan komen. Kadenza kan je onder meer helpen bij het implementeren van IBM Cognos Disclosure Management (IBM CDM). Cognos is een tool waarmee we als premier IBM-partner graag werken. Het is een veilige en schaalbare oplossing voor bedrijfsbreed samenwerken, die data op het vlak van enterprisemanagement (EPM, CPM) combineert met GRC-processen (Governance, Risk & Compliance).

IBM CDM heeft krachtige functionaliteiten aan boord voor het combineren van redactionele tekst met financiële data uit uiteenlopende bronnen. De analyses en toelichtingen die in de verslagen opgenomen worden, bevatten daardoor altijd de meest recente gegevens. Deze krachtige hulpmiddelen voorkomen dat je per ongeluk verkeerde cijfers publiceert en vergroten het vertrouwen in de documenten die je oplevert.

Europese regels en XBRL

Wettelijke regels op Europees niveau dwingen steeds meer branches om in specifieke formats aan te leveren. En de XBRL-plicht komt er al snel aan, een flinke stap op weg naar realtime financial reporting. IBM CDM ondersteunt alle nieuwe formats en is XBRL-proof. De tool combineert BI-data, performancecijfers en kwalitatieve analyses in één omgeving.

Het resultaat? Snelle en foutloze integratie van de input uit financiële rapportagepakketten en consolidatieapplicaties van allerlei afdelingen in je organisatie. Consistentie van data door alle processen heen. Snelle verwerking en integratie van aanpassingen, ook op het laatste moment. Daarnaast verminder je de kans op fouten dankzij standaardisering, ingebouwde controles en een fikse afname van de hoeveelheid handwerk.

Bij Kadenza vinden we dat je deze ‘last mile’ als volwassen stap mee zou moeten nemen in het hele rapportageproces. In het meest ideale geval automatiseer je de datastroom vanaf de bron tot in het rapport.

Disclosure management wordt steeds belangrijker. De urgentie waarmee organisaties aan de slag gaan met dit onderwerp, verschilt van branche tot branche. Binnen de financiële wereld heeft disclosure management de afgelopen jaren snel opmars gemaakt als gevolg van toezichtsregimes zoals Basel (banken) en Solvency II (verzekeraars). Voor financiële dienstverleners wordt het voldoen aan strenge eisen op het gebied van risicomanagement en verslaglegging met behulp van geavanceerde tools voor disclosure management veel eenvoudiger.

Workflow en audit trail

De meest dwingende reden om over te stappen op disclosure management met IBM CDM? Dat is de switch naar krachtig workflowmanagement (met uitgebreide functionaliteit voor goedkeuring) en de indrukwekkende audittrail. De software verbetert de accountability en zichtbaarheid enorm. Je beschikt met IBM CDM over een veilige omgeving die je allerlei gedetailleerde inzichten biedt. Wie werkt op welk moment waaraan? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Ook heb je volledig grip op de veiligheid en governance bij gevoelige documenten (inclusief Excel, PowerPoint, Word en PDF). Gebruikers leren om snel, nauwkeurig en veilig gevoelige rapportages te maken en te valideren.

Mix van finance en IT

Kadenza is een van de weinige partijen in Nederland met zeer veel ervaring op het gebied van disclosure management. Wij hebben allerlei grote concerns als klant – vaak met unieke vraagstukken. Dat merk je bijvoorbeeld aan de best practices die we hebben ontwikkeld, iets waar je zonder meer van profiteert. Je vindt bij ons ervaren financiële experts die ook een ‘klik’ met IT hebben. Dat is precies wat je nodig hebt bij de initiële inrichting van disclosure management. Onze mensen combineren financiële kennis met verstand van consolidatie, BI-knowhow en kennis van de officepakketten. We weten hoe je slim datastromen automatiseert, hoe je ervoor zorgt dat financiële brondata ook inderdaad correct in financiële rapportages belandt.