Data warehousing

Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen. Traditionele data warehouse architecturen kunnen de snelheid waarmee de wereld verandert niet meer bijhouden. Datavirtualisatie biedt de oplossing, maar wel met behoud van gedane investeringen.

De wereld verandert

Bedrijven moeten steeds inventiever worden om marktaandeel te veroveren. Klanten hebben meer informatie en keuzemogelijkheden tot hun beschikking dan ooit. Met een druk op de knop wisselen ze van leverancier, vinden ze een betere aanbieding of geven ze een beoordeling. Bovendien ligt het risico op de loer dat baanbrekende nieuwkomers de spelregels volledig veranderen. Slimme (real-time) analyse van klantgedrag, marktontwikkelingen en bedrijfsresultaten is de enige manier om kansen en bedreigingen tijdig te signaleren en het hoofd te bieden. Geen eenvoudige opgave in een wereld waarin de hoeveelheid te analyseren data exponentieel groeit en ongestructureerde informatie op social media en internet steeds belangrijker wordt om klantgedrag te begrijpen.

Alternatieve aanpak

Traditionele data warehouses kunnen de snelle veranderingen in vraagstelling en de toename van data(bronnen) niet altijd meer bijbenen. Het volgens een vaste werkwijze dupliceren, transformeren en integreren van databronnen kost zoveel tijd dat de vraag alweer achterhaald is als de data beschikbaar is voor analyse. Nog los van de kosten. Bovendien werkt deze aanpak minder goed voor niet-relationele, cloud en real time data. De praktijk van vandaag toont aan dat één vaste aanpak voor elk soort gegevensbron en elk type gebruikersvraag niet meer werkt. Kadenza is dan ook al in 2014 begonnen om de traditionele aanpak te combineren met een alternatieve, op datavirtualisatie gebaseerde aanpak.

Hybride aanpak

Technologie voor datavirtualisatie maakt het mogelijk om gegevensbronnen te integreren en in real-time te ontsluiten zonder data te dupliceren – ongeacht de structuur, technologie of locatie. Ontsluiten van nieuwe data en doorvoeren van wijzigingen gaat daarmee veel sneller dan met traditionele oplossingen. In feite ontstaat er een data hub of ‘logisch data warehouse’ waarmee gebruikers een eenduidige, geïntegreerde blik op alle beschikbare informatie krijgen. Software voor analyse en visualisatie sluit hier naadloos op aan, zonder dat definities en business rules opnieuw gedefinieerd hoeven worden. Bestaande data warehouses worden naadloos opgenomen in het logische data warehouse. Een hybride aanpak die het beste van twee werelden bij elkaar brengt.

Denodo architectuur

Logisch data warehouse

De voordelen van een logisch data warehouse zijn inmiddels in de praktijk bewezen: snelheid, flexibiliteit en kostenbesparing. Data is veel sneller beschikbaar voor analyse zonder dat dat ten koste gaat van de betrouwbaarheid. Self service BI behoort ineens echt tot de mogelijkheden en het vele malen dupliceren van data is verleden tijd. Er kan direct worden ingespeeld op nieuwe informatiebehoeften en nieuwe (big) databronnen zijn geen obstakel meer, maar een bron van potentiële kennis. Kadenza adviseert bedrijven hoe en wanneer datavirtualisatie toegepast kan worden en helpt bij de transformatie naar een logisch data warehouse. Waarmee data nog meer in het kloppend hart van de organisatie komt te staan.