Visualisatie

In 2020 produceert de wereldbevolking naar schatting 44 keer meer data dan in 2009. In al deze data zitten verhalen verborgen die ons kunnen helpen om tijdig en slim op kansen en bedreigingen in te springen. Visualisatie helpt organisaties om die verhalen te vertellen.

Patroonherkenning

Het menselijk brein heeft een enorm vermogen voor het herkennen van patronen. Daarvoor moeten de hersenen echter wel gevoed worden met begrijpelijke, visuele informatie. Om verbanden en trends te ontdekken in grote hoeveelheden data hebben we dus slimme visualisaties van die data nodig. Niet alleen visualisaties in de vorm van dashboards en monitors die laten zien hoe je er op dit moment voor staat, maar vooral ook visualisaties waaruit je kunt afleiden wat er te gebeuren staat en hoe je relatieve performance is in de tijd en ten opzichte van de buitenwereld. Zodat je als het ware de ‘beweging’ in de data ontdekt. Een visualisatie is niet bedoeld als illustratie, maar moet daadwerkelijk aanzetten tot handelen.

Datavisualisatie met Tableau

Story telling

Zoals story telling je helpt om mensen te overtuigen, zo helpt datavisualisatie je om bruikbare verbanden en trends te ontdekken in de enorme hoeveelheid gestructureerde en ongestructureerde data die tot je beschikking staan. Door data op de juiste manier te visualiseren, krijg je inzicht in relaties tussen oorzaak en gevolg en trends die je anders nooit zou ontdekken. Goede visualisatie helpt je om snel afwijkingen en uitschieters te ontdekken en de onderliggende oorzaken en problemen te traceren. En beelden helpen je bovendien om verslaglegging interessanter en begrijpelijker te maken; geen opsomming van cijfers, maar visuele beelden die het verhaal achter de cijfers als vanzelf vertellen.

Een vak apart

Hoewel het misschien eenvoudig lijkt, is datavisualisatie een vak apart. Bij Kadenza verstaan we dat vak als geen ander. Door gebruik van de juiste methodes en software in combinatie met jarenlange praktijkervaring zijn onze consultants in staat altijd de juiste visualisatie bij het juiste probleem te bedenken. Voor financiële informatie werken we met de methoden van Prof. Rolf Hichert en we maken gebruik van de theorieën van Stephen Few bij het zoeken naar de beste visualisatie van jouw data. Zo helpen wij onze klanten om de juiste keuzes te maken in de enorme hoeveelheid mogelijkheden die visualisatiesoftware biedt. Want visualisatie is vooral de kunst van het weglaten van datgene wat afleidt. Doeltreffende visualisaties zijn simpel, to the point en maken effectief gebruik van kleur en beeld.

Datavisualisatie software

Standaards

Kadenza helpt organisaties ook om gebruik van visualisatie te standaardiseren. Met duidelijke afspraken over methode en vorm, want alleen dan zijn visualisaties voor iedereen snel en eenduidig te interpreteren. Ook helpen wij om gebruikers van visualisatiesoftware op te leiden en slim gebruik te laten maken van intelligentie van die software, templates en best practices. Zodat medewerkers hun tijd vooral kunnen besteden aan het interpreteren van informatie en het omzetten van inzichten in daadwerkelijke actie.