Data governance

Je grootste nachtmerrie: vertrouwelijke bedrijfsgegevens liggen op straat, er is foutieve informatie verschaft aan belangrijke stakeholders of er zijn verkeerde beslissingen genomen, gebaseerd op (financiële) informatie die niet blijkt te kloppen. Het is jouw verantwoordelijkheid om dat te voorkomen en dat is niet eenvoudig. Want je kijkt aan tegen een steeds grotere variëteit aan (big) databronnen die je moet bewaken. Intern, extern en in de cloud. En met de mogelijkheden van self service BI tools maken gebruikers in je organisatie, zonder tussenkomst van IT, analyses en dashboards uit allerlei gegevensbronnen. Recente schandalen drukken je met de neus op de feiten dat er iets moet gebeuren. Laat ons je daarom helpen met de inrichting van een datagedreven organisatie waarin goede data governance een voorwaarde is en niet een optie.

Stakeholders

Data governance is lange tijd vooral benaderd vanuit datakwaliteit. Is deze informatie correct en weet ik waar de onderliggende data vandaan komt? Door de steeds stringentere wet- en regelgeving voor good governance richt de focus zich echter steeds meer op een correcte verantwoording aan de stakeholders van de organisatie. Bestuurders hebben immers te maken met een sterk toenemende vraag om verantwoording vanuit klanten, aandeelhouders, controlerende instanties en wet- en regelgeving als Sarbanes-Oxley, Basel II, HIPAA en de Wbp. Voor de meeste organisaties wordt informatie bovendien meer en meer een product dat aan klanten geleverd wordt en daarbij horen dezelfde verantwoordelijkheden en garanties als bij je andere producten.

Communicatie is key

Data governance wordt echter met de dag complexer. Je hebt te maken met een steeds grotere verscheidenheid aan (big) databronnen waar informatie uit afgeleid wordt en een deel van je bedrijfsdata staat inmiddels in de cloud, met alle risico’s vandien. Bovendien zijn informatiegebruikers steeds meer zelfstandig bezig met het creëren van complexe analyses en dashboards uit de beschikbare gegevensbronnen. De kans op fouten en misbruik neemt toe. Wij helpen je om die risico’s weg te nemen en de betrouwbaarheid van informatie en de compliancy met wet- en regelgeving te bewaken. Door de implementatie van data governance software, maar vooral door je te ondersteunen bij het implementeren van beleid, afspraken en managementprocessen voor data governance. En door kritisch te kijken naar de bedrijfscommunicatie, want data governance gaat immers voor 80-95% over communicatie.

Een dirty job

Hoewel bedrijven overtuigd zijn van het belang van data governance, komen initiatieven vaak niet verder dan het benoemen van rollen (data officer, data steward) en verantwoordelijkheden. De daadwerkelijk governance blijft administratie achteraf en een ‘dirty job’. De benodigde kennis is meestal alleen geborgd in de hoofden van een paar experts en dat vormt een groot afbreukrisico. Laat Kadenza je daarom helpen een datagedreven organisatie te implementeren; een model driven organisatie waar alle informatie via één metadatamodel door de organisatie stroomt. Herkomst, eigenaarschap, documentatie, regels, definities, kpi´s, gebruiksinstructies: alle kenmerken van gegevens worden in één model geregistreerd. Gegevensstromen worden vanuit dit model verregaand geautomatiseerd. Zo werkt iedereen in de organisatie – ontwikkelaars, analisten, gebruikers – vanuit één governed vertrekpunt.

Tijd besparen

Ok, maar betekent dat dan niet een enorme extra ballast voor de organisatie in het snel leveren van informatie? Nee, want deze aanpak helpt je juist om veel tijd te besparen doordat softwarecode voor data transformatie en integratie eenvoudig gegenereerd kan worden vanuit het metadatmodel. En bovendien zorgt innovatieve techniek als datavirtualisatie voor één geïntegreerde blik op alle data zonder dat je die data vele malen moet repliceren. Je blijft zo ‘dicht bij de bron’ en dat maakt de herleidbaarheid van data vele malen eenvoudiger. Kadenza helpt je bovendien om geschikte data governance software te kiezen en die optimaal te laten aansluiten op de governance processen in jouw organisatie.

Voordelen in cijfers

Kadenza’s oplossing voor data governance:

  • data als onderscheidende factor in het hart van je organisatie
  • aantoonbare en meetbare datakwaliteit
  • compliance op het hoogste niveau, geen boeterisico’s meer
  • niet achteraf administreren, maar vooraf inregelen
  • ondersteuning van data governance suites

In cijfers:

  • governance voor meer dan 80% geautomatiseerd
  • 60% minder tijdsbesteding en kosten
  • 5 keer sneller ontwikkelen en onderhouden

En vooral: betrouwbare, traceerbare informatie die veilig is. Zodat je met een gerust hart kunt gaan slapen.