Logisch Data Warehouse
Op weg naar information agility

De informatiebehoefte van organisaties verandert net zo snel als de wereld om ons heen. Nieuwe data(bronnen) – waaronder niet-relationele, cloud en real-time data – moeten met een druk op de knop ontsloten kunnen worden, maar dat lukt niet (meer) met een klassieke data warehouse architectuur. Een herkenbaar probleem voor de ruim 75 bezoekers van het Kadenza Get Connected seminar op 8 december 2016.

Drie inspirerende sprekers namen de bezoekers mee in de theorie en praktijk van het logisch data warehouse en data virtualisatie. Rick van der Lans legde uit dat het niet meer nodig is al je data te repliceren naar een data warehouse, maar dat veel databronnen veel beter te ontsluiten zijn via een datavirtualisatieplatform. Een architectuur die je heel evolutionair kunt opbouwen, waar je bestaande fysieke data warehouse naadloos in past.

Kishan Shri van het Erasmus Medisch Centrum deelde zijn ervaringen met de realisatie van een data warehouse als fundament voor een data gedreven ziekenhuis en Jonathan Wisgerhof van Kadenza liet in een live demo zien hoe snel en flexibel een datavirtualisatieplatform als Denodo werkt.

Erg interessant. Onze gebruikers kunnen niet meer weken of maanden wachten tot data beschikbaar is voor analyse. Dat moet veel sneller. Ik heb vandaag gezien dat een logisch data warehouse die snelheid wel biedt.

Ik was tot nu toe wat sceptisch over datavirtualisatie, maar ik heb vandaag gezien hoe krachtig de technologie is en hoe groot de voordelen zijn qua beheer en ontwikkelsnelheid. Onze organisatie gaat hier zeker mee aan de slag!

 

Rick van der Lans is een autoriteit op het gebied van data warehousing, business intelligence, data virtualisatie en database technologie. Van zijn boeken zijn internationaal meer dan 100.000 exemplaren verkocht. Rick legt op inspirerende wijze uit wat een logisch data warehouse is, welke voordelen het biedt en hoe je het inpast in je bestaande architectuur.

Kishan Shri is Adviseur BI en Scrum Master bij het Erasmus Medisch Centrum, een organisatie die als ambitie heeft zich te ontwikkelen tot een datagedreven ziekenhuis. Vanwege de grote en gevarieerde dynamiek in informatiebehoefte en met de komst van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier, koos het Erasmus MC voor een logisch data warehouse. Kishan legt uit hoe gewerkt wordt aan deze ambitie en deelt zijn ervaringen.

Jonathan Wisgerhof is senior consultant bij Kadenza en adviseert bedrijven over de realisatie van hun big data architectuur. Hij stond aan de basis van het strategisch partnership van Kadenza met Denodo, marktleider in datavirtualisatie software. Jonathan demonstreert de kracht en eenvoud van een datavirtualisatie-platform bij de realisatie van een logisch data warehouse.