Smart Analytics
Datademocratie zonder IT-dictatuur Laatst bijgewerkt: 25 november 2015

We leven in Nederland gelukkig in een democratie waarin een ieder boven de 18 jaar met een Nederlandse nationaliteit mag stemmen. Dit grondrecht bestaat zodat we samen, min of meer in harmonie, kunnen bepalen waar we met dit land naartoe willen. In dit blog betoog ik de noodzaak om langs diezelfde gedachtelijn ook de ‘datademocratie’ te introduceren in organisaties en een einde te maken aan de IT-dictatuur.

Met de opkomst van business intelligence probeerden organisaties om dwarsverbanden tussen overal aanwezige systemen te leggen. Dat resulteerde vaak in een onuitputtelijke bak met data, waarin meestal alleen techneuten de weg wisten. Het is schokkend om te zien dat veel bedrijven nog steeds in die realiteit leven: gebruikers van data en informatie die voortdurend de hulp van IT moeten inroepen voor het maken van ad hoc overzichten of het doorvoeren van aanpassingen in de standaardrapportages. Deze absurde situatie wordt helaas vaak in stand gehouden door diezelfde IT-dictatuur die met drogredenen en angstscenario’s de directie er van probeert te weerhouden over te stappen naar meer moderne systemen en tools.

Power to the people

Want hoe mooi zou het zijn als medewerkers zelf vragen kunnen stellen aan beschikbare datasets en op basis daarvan beslissingen kunnen nemen? Als die medewerkers zelf beschikbare en nieuwe datasets kunnen koppelen en daarmee precies de gewenste grafieken kunnen creëren? Hoe mooi zou het zijn als medewerkers op basis van die grafieken zelf nieuwe vragen gaan stellen om opvallende zaken te kunnen analyseren in deze dataset(s)? En dat de medewerkers zelf hun managers gaan vertellen hoe zaken beter of anders aangepakt kunnen worden?

Medewerkers als organisatie-IQ

Wanneer gebruikers steeds slimmere vragen aan data gaan stellen, ontstaat automatisch een lerend proces waarin elk bedrijf werkelijke waarde uit zijn data haalt en direct grote stappen voorwaarts kan maken. Naast data uit de eigen interne systemen komen er de laatste jaren steeds meer openbare data beschikbaar die zeer relevant kunnen zijn, wanneer je ze afzet tegen de juiste eigen data. Denk bijvoorbeeld aan de vele openbare datasets van het CBS over arbeid en sociale zaken, gezondheid, handel, horeca, onderwijs, verkeer en veiligheid. Bedrijven die goed gebruik maken van die extra inzichten kunnen net iets slimmer handelen dan de concurrent door bijvoorbeeld een betere doelgroep te bepalen of een slimmer moment te kiezen voor de start van een nieuwe campagne. In welke branche een bedrijf ook zit, er zijn altijd relevante sets te vinden en dat worden er alleen maar meer.

Selfservice BI

Met de toenemende hoeveelheid data nadert de onvermijdelijke shift naar slimmere software waarmee gebruikers zelf sneller tot inzichten komen en in actie kunnen komen om het bedrijf vooruit te helpen. Selfservice BI is onafhankelijk van de IT-afdeling en heeft als grootste voordeel dat een organisatie snel kan inspelen op veranderende behoeften. Met traditionele BI-oplossingen kan dit niet, want daarmee beantwoorden organisaties meestal vragen die al een paar dagen ervoor zijn gesteld in verband met de looptijd. Maakt dat Selfservice BI tot de heilige graal? Dat hangt af van de beschikbare datasets en de bereidheid van medewerkers om het te omarmen. En het vraagt om een duidelijke shift in de rol van IT. Die krijgt een cruciale rol in het prepareren en aanbieden van gevalideerde datasets. Leve de datademocratie!


Whitepaper
DOWNLOAD